Desktop-pc verbruikt zoveel als drie gloeilampen

De energieprijs stijgt almaar voort en dat heeft ook gevolgen voor uw pc-park. Want terwijl stroomverbruik steeds meer een aandachtspunt vormt bij de aankoop van de grotere servers, zien bedrijven die factor bij 'gewone' computers wel eens over het hoofd. Nochtans verbruikt een modale pc veel meer dan wat u op het eerste gezicht zou vermoeden.
Terwijl de energie duurder wordt, lijken computers almaar meer te verbruiken. Een goede indicatie is de voedingseenheid in een pc. Tot voor enkele jaren was een 200 Watt-voeding zowat standaard in een desktopcomputer, tegenwoordig is dat zeker het dubbele. Dat getal geeft het maximale vermogen aan waarmee het voedingselement belast kan worden. In krachtige spelcomputers is zelfs een voeding van 1.000 Watt geen uitzondering meer.

225 euro

Bij gewoon, dagelijks gebruik, haalt u zelden of nooit de hoger aangehaalde hoeveelheden. Het eigenlijke verbruik van een computersysteem kunt u in principe meten met een verbruiksmeter die u plaatst tussen het stopcontact en de toestellen waarvan u het verbruik wilt kennen. De redactie van het computertijdschrift PC Magazine deed onlangs de oefening en kwam tot een gemiddeld verbruik van ongeveer 150 Watt in rusttoestand of bij normaal kantoorgebruik. Wanneer het systeem belast wordt met rekenintensieve taken, zoals bijvoorbeeld het bran- den van een cd, ging het verbruik nog wat de hoogte in.

De werkelijke prijs die bedrijven voor dat energieverbruik betalen, is moeilijker te bepalen. Maar in de berekening ging men bij PC Magazine uit van een kostprijs van 17 eurocent per kilowattuur. Op basis van die parameters verbruikt een computersysteem dus 150/1.000 kWh, 0,15 kWh dus, wat overeenkomt met 2,55 eurocent per uur. Dat lijkt een erg klein bedrag, maar op jaarbasis vertegenwoordigt dat een kostprijs van een kleine 225 euro als de computer continu ingeschakeld zou zijn, wat nog vaak het geval is. Rest dan nog dat bedrag te vermenigvuldigen met het aantal computers in uw bedrijf, en we bekomen een geldsom die waarschijnlijk ettelijke malen hoger ligt dan velen vermoedden. Terwijl naast de pc's er op de werkvloer nog randapparatuur zoals printers, scanners en kopieerapparaten staan die ook allemaal energie verbruiken.

Hoe verhelpen?

Vraag is hoe u kunt besparen op uw energie. Het goede nieuws is dat de evolutie u een handje helpt. Bedrijven gebruiken bijvoorbeeld meer en meer lcd-schermen dan CRT-monitoren. Want hoewel klassieke CRT-monitoren met een beeldbuis goedkoper zijn in aankoop dan platte lcd-monitoren, verbruiken ze veel meer energie. Het prijsverschil wordt over de levensloop van de monitor dus ruimschoots terugverdiend door het lagere energieverbruik. Ook de verdere doorbraak van de laptop, in plaats van desktopcomputers, en die van de zogenaamde multifunctionals werkt energiebesparing in de hand. Laptops zijn ontworpen om zuinig met energie om te springen en de werkduur te verlengen als er geen stopcontact in de buurt is. En multifunctionals, die tegelijk kunnen printen, kopiëren en scannen, verbruiken doorgaans aanzienlijk minder energie dan als je al die apparaten apart zou hebben.

Energiebesparing

Computerfabrikanten doen nog andere inspanningen om het verbruik te doen dalen. Zo zijn er al heel wat energiebesparende labels. Het bekendst is het Amerikaanse Energy Star-label, dat aangeeft dat een toestel zowel in gebruik als in standby- of uitgeschakelde toestand efficiënt met energie omspringt.

'Wij hebben onlangs berekend dat twaalf pc's die gebruikmaken van een recent Energy-Star label jaarlijks een personenwagen van de weg halen, als we het vergelijken met twaalf oudere pc's. Zoveel zuiniger springen we vandaag al om met energie', zegt Raf Cuyvers, die bij de pc-fabrikant HP verantwoordelijk is voor de pc-divisie in de Belux.

Ook met bestaande toestellen kunt u al ingrijpen. Energiebesparing kunt u bijvoorbeeld zelf regelen in de software van de pc's. Elk besturingssysteem biedt mogelijkheden om uw computer, of delen daarvan, uit te schakelen als er enige tijd geen activiteit wordt waargenomen aan het toetsenbord.

Misschien de grootste misvatting rond pc's en energie is nog wel dat schermbeveiliging energie zou besparen. Schermbeveiligingen voorkomen meestal dat uw computer in slaapstand kan gaan, maar belasten de processor of de grafische kaart, terwijl de monitor gewoon aan blijft staan.

Sluipverbruik

Ook over het zogenaamde sluipverbruik is niet iedereen op de hoogte in organisaties. Zolang ze verbonden zijn met het stroomnet verbruiken de laders van draagbare telefoons, notebooks of mp3-spelers energie, ook al zijn ze niet verbonden met een apparaat.

En dan is er natuurlijk ook nog het bekende overkillverschijnsel, waarbij bedrijven, soms op advies van hun hardwareleverancier, pc's kopen die veel krachtiger zijn dan nodig. Grafische kaarten voor games hebben meestal weinig nut in een modale kantooromgeving. Ze jagen het stroomverbruik echter al snel met een derde (75 euro per jaar bij constant gebruik) en meer omhoog. U koopt dus best apparatuur die aansluit bij uw behoeften. Want u hebt dat zwaar geweld echt niet nodig om een PowerPoint-presentatie te vertonen of af en toe een filmpje af te spelen.

Bron :William Visterin - De Tijd