Advies erkend door overheid, 20 jaar succesvolle implementatie  !

Semcor vertrekt vanuit de taal van de mensen.

Semcor is uniek als dienstverlener omdat wij samen met de mensen uit het bedrijf vanuit de technologie en hun taal hen begeleiden in het maken van keuzes om te kunnen blijven groeien in een sterk veranderende markt.

Het Sem-Core©-model.

Semcor begeleidt  op basis van het succesvolle Sem-Core©-model een veranderingsproces. Als dusdanig biedt Semcor een kader waarbinnen men pro-actief de juiste keuzes kan maken, niet alleen voor vandaag maar ook in de toekomst.

Het Sem-Core©-model is daarenboven uniek aangezien wij hierin niet als eerste stap de strategie vertalen in kritische succesfactoren, parameters en doelstellingen zoals de meeste consultancy bedrijven maar starten vanuit de taal van de onderneming, de technologie, om alsnog te eindigen met deze parameters.

Uiteindelijk ligt wel de bedrijfstrategie van uw onderneming aan de basis van het veranderingsproces.

Ook komt de cultuur van het bedrijf aan bod. Er wordt gekeken naar de elementen die U als organisatie succesvol hebben gemaakt en die U dient te behouden. Bijkomend bepalen wij samen ook de nieuwe parameters die mee veranderlijk dienen te zijn zodoende dat U als organisatie efficiënt en effectief mee kunt veranderen naar de toekomst toe.

Voor de toepassing van het Sem-Core©-model en ander concreet bedrijfsadvies biedt Semcor U de juiste diensten aan.

Meer dan 18  jaar ervaring.

De kennis van Semcor brengt u een rijkdom aan ervaring - niet enkel in strategisch advies, maar ook in de succesvolle uitvoering ervan. Semcor werd opgericht door Stephan Engelen. In een tijdspanne van 20 jaar was hij zelf verantwoordelijk voor de verschillende onderdelen van de technologiewaardeketen, alsook de integrale waardeketen - zowel voor technologie in de opstartfase als voor technologie in de groei- en maturiteitsfase. Hij bouwde een uitgebreide leidinggevende ervaring op in verschillende cultuur-sferen: Europa, Verenigde Staten, Taiwan en Singapore.
Gedurende de laatste 4 jaren heeft Semcor succesvolle begeleidingen gedaan van technologiebedrijven werkzaam in de software, grafische, telecom als zowel olie industrie.

Semcor is erkend door de overheid en heeft een duidelijke visie.

SemcoR is officieel erkend als bedrijfsadviseur door de vlaamse overheid. Maar wat betekent dit voor U ? Naast dit kwaliteitslogo biedt het ook een financiële ondersteuning bij het inwinnen van bedrijfsadvies. Dit moet een extra stimulans zijn voor bedrijven die optimaal gebruik willen maken van hun potentieel. Vanaf 2006 worden de 4 kmo-cheques van de Vlaamse overheid vervangen door een elektronische portefeuille, de "ondernemerschapsportefeuille". Hoe een subsidie aanvraag indienen ?

De waarden en principes van Semcor.

Waarden
Competentie: wij willen onze competenties maximaal ontwikkelen, om deze rendabel om te zetten in een uniek voordeel voor onze klanten.
Klantgerichtheid: onze extreem gedreven klantgerichtheid is de basis voor ons streven naar perfectie, flexibiliteit en dienstgerichtheid in onze relatie met de klant.
Innoverend: zoals de wereld evolueert, zo zijn wij ook overtuigd dat onze toekomst ligt in het voortdurend zoeken naar nieuwe diensten en markten, die ons op een duurzame wijze helpen bij het vervullen van onze missie.
Integriteit: wij staan voor een eerlijke en betrouwbare aanpak, zowel in de ontwikkeling van onze diensten als in de relatie met onze klanten.

Principes
Wij geloven in een win/win operatie met klanten, leveranciers, werknemers en anderen en behandelen eenieder als gelijke ondersteund door de volgende principes :
Karakter: integriteit, confidentialiteit en maturiteit. 
Relaties: een synergy met een balans tussen vertrouwen en samenwerking.
Afspraken: ter ondersteuning van het partnership.
Ondersteunend systemen : om de samenwerking succesvol te maken.


 

 

 

 

 

Stephan Engelen
Profile

 

 

 Erkenningsnummer : DV.A104210

 

              Klik op logo om naar ondernemerschapsportefeuille te gaan.