Belgische software leveranciers niet klaar voor Cloud Computing

Heliview bevraagt Belgische IT software leveranciers (ISV) in opdracht van C3Wave. Meer dan 50% van Belgische software leveranciers verwacht toenemende vraag naar Cloud-oplossingen.
Cloud-oplossingen mogen rekenen op grote aandacht in de markt op dit moment. Heliview Research & Consultancy heeft in samenwerking met C3Wave een marktinventarisatie uitgevoerd naar Software as a Service (SaaS) en Cloud Computing. In het bijzonder naar wat nu de situatie is bij direct aanbiedende partijen zoals de Belgische IT software leverancier. Einde 2009 zijn uit een voorselectie van ruim 800 Belgische software leveranciers interviews afgerond met het commercieel en algemeen management.

Bijna 55% van de ondervraagde ISV's verwacht een duidelijke toename van de vraag voor 2010 naar Cloud-oplossingen. Gezien de duidelijke voordelen die cloud-oplossingen en “Software as a Service”, voor een klant kunnen betekenen, is dit niet verwonderlijk. Denk hierbij vooral aan toenemende flexibiliteit en bedrijfsefficiëntie. Toch is het merendeel van de software leveranciers duidelijk nog niet voldoende toegerust op deze nieuwe ontwikkeling.

Het aantal zich in Cloud Computing en SaaS oriënterende ISV's is nog bescheiden. Ervaringen tot nu toe met SaaS worden in grote mate als positief beoordeeld. Meer dan 25% van de ISV's heeft in het afgelopen jaar ook concrete verzoeken daarover mogen ontvangen.

De grootste uitdagingen voor software vendors worden verwacht op het gebied van kostencontrole met een veranderende inkomstenstroom en vooroordelen in de markt. Het blijkt uit het onderzoek dat het merendeel van de ondervraagde bedrijven nog geen duidelijk beeld heeft van de implicaties die SaaS en CLoud Computing met zich mee kunnen brengen. 1/3 van de ondervraagde bedrijven geeft hierbij aan dat ze extern advies nodig hebben.

Luc van Ballaer, Managing partner van C3Wave reageert: “ De impact die een evolutie naar Cloud-Computing en SaaS voor een software vendor teweeg brengt, is duidelijk onderschat in de Belgische markt. Het aanbieden van software als een “service” is eerder een fundamentele wijziging in het business model van een software leverancier, dan een technologische evolutie, ook al is de evolutie uiteraard mogelijk gemaakt door de technologie.. Cloud-computing heeft een effect op het product, maar meer diepgaand is de noodzaak om het bedrijf mee te laten evolueren naar een echt “service” bedrijf. Dit moet voor alle commerciële en operationele disciplines gebeuren (Verkoop, marketing, R&D, Financieel...).”

Er van uitgaande dat cloud gebaseerde oplossingen een grote verandering in het kanaal / de bedienende markt te weeg zal gaan brengen, mag een plotselinge versnelde interesse onder ISV's in ondersteuning op gebied van business consultancy en begeleiding riching Cloud aanbod niet als een verrassing komen.

“De verandering die cloud-Computing met zich mee brengt in het hele IT eco-systeem zal enorm zijn.” Aldus Ruud Alaerds van Heliview. Hij vervolgt: “De verwachtingen van klanten zullen veranderen en IT-leveranciers zullen klaar moeten zijn om hun aanbod en business model hierop af te stemmen. In vergelijking met andere landen is deze noodzaak in België nog sterk onderkend.”

Over C3Wave
C3Wave werd in 2009 door Stephan Engelen en Luc Van Ballaer opgericht. Beiden delen de visie dat cloud computing een enorme positieve verandering zal teweegbrengen binnen zowel de bestaande IT waardeketen als naar de eindgebruikers markt toe . Vanuit hun sterke zakelijke en technisch achtergrond bouwen zij met C3Wave een competitieve en unieke positie uit binnen een markt die voornamelijk gedreven wordt vanuit een puur technologische visie. C3Wave biedt momenteel strategisch en zakelijk advies aan rond Cloud Computing en ontwikkelt zelf een aantal specifieke cloud services.

Over Heliview Consultancy
Heliview Consultancy is specialist op het gebied van market intelligence en marketing consultancy. Met een aanzienlijke ervaring binnen de IT- en Telecomsector ondersteunt en adviseert Heliview Consultancy organisaties bij diverse marktvraagstukken. Heliview Consultancy werkt nauw samen met Heliview Research. Op basis van data-mining, analyses en geavanceerde presentaties is Heliview Consultancy gesprekspartner voor strategisch en marktgebaseerd advies.


(Breda: 3 juni 2010)