Technologie Marketing.

Alle elementen van het strategisch plan dienen ook pragmatisch geïmplementeerd te kunnen worden. Ook hierbij levert Semcor de nodige ondersteuning. Echter voor specifieke deelgebieden heeft Semcor een aantal dedicated partners ge-audit, die kunnen bijdragen tot de operationele uitmuntendheid van de klant.
Er werd een platform gecreëerd voor de volgende diensten :

* Tech2market: technologie marketing, het vermarkten van uw technologie,
   het vertalen van uw technologie in meer omzet. U lanceert een nieuw product,
   U herpositioneert een bestaand product of men heeft nood  aan een nieuw
   distributiekanaal.
   Samen doorlopen wij met uw team een proces binnen een termijn van 6 dagen
   en met een duidelijke ROI. Met uw team en door uw team naar een succesvolle
   introductie of turn- around.           
* Marketing Communication: below & above activiteiten verlopen synchroon
   Met de strategische en tactische acties.
* Change Management: het sturen van verandering is niet vanzelfsprekend, gezien
   'verandering'meestal als bedreigend wordt ervaren. Wij zorgen ervoor dat dit
   proces aangestuurd wordt met de beste ondersteuning.                     
* Sales Training: wij helpen die eigenschappen ontwikkelen bij de verkopers
   die gewenst zijn voor de fase waarin het bedrijf zich bevindt. 
* Human Resources: om er zeker van te zijn dat de juiste mensen op de juiste
   plaats terechtkomen, bieden wij eveneens diensten aan, aanvullend aan
   rekrutering en selectie. Hoe weet U dat U de juiste persoon heeft voor uw
   organisatie, bepaald u dat enkel op objectieve criteria of/en op dat ene
   buikgevoel en is dit wel juist ?

Als dusdanig bouwt Semcor samen met het bedrijf een duurzame brug tussen technologische innovatie en zakelijk talent.