Referenties.

Hieronder vindt u enkele realisaties van Semcor binnen de technologiesector echter onze oplossingen reiken verder.  Zo zijn we ook actief in de sectoren: electronics, chemical, datatelecom &  Industrie.

Inventive designers: van een productbedrijf naar een marktbedrijf.

Inventive designers, een  Belgisch software huis gerenommeerd binnen de AS/400 markt met producten als evergreen en DTM, werd in haar groei geconfronteerd met een aantal uitdagingen.

De AS/400 markt is beperkt.

Met het nieuwe product " scriptura", positioneert Inventive designers zich veel breder dan enkel op het AS/400 platvorm echter daar is de concurrentie verschillend en zéér intens.

Het bedrijf werd klant- en oplossingsgericht bestuurd in het ontwikkelingsproces echter hoe bestendigen wij dit bij een verdere groei ?

Hoe creëer ik binnen het commercieel proces de juiste focus ?

Naast de afdelingen: ontwikkeling en verkoop, diende het bedrijf gestructureerd te worden voor de volgende fase in hun verdere uitbouw.

Samen met het management heeft Semcor niet enkel de visie van Inventive designers gestroomlijnd. Ook werd er succesvol gewerkt aan de implementatie van het strategisch plan, het vertalen naar het commercieel beleidde organisatie hiervan en het stroomlijnen van zowel de interne als externe processen. Dankzij het samenwerken met Semcor is Inventive Designers klaar voor de volgende uitdagingen in de markt.  Verandering met een duidelijke en dadelijke ROI.

Pixco: Imaging bedrijf naast Media asset management.

Het sinds 1988 bestaande Pixco nv is geëvolueerd van een louter imaging-bedrijf (photo retouching) naar een onderneming die Media Asset Management Services levert. Het bouwen van databasegestuurde, beveiligde webapplicaties vormt een hoeksteen van die services. In haar groei werd Pixco geconfronteerd met een aantal uitdagingen.

Kijken wij naar de toekomst als een software huis of blijven wij een grafisch bedrijf ?

Hoe kan ik mijn productontwikkelingproces beter beheersen om mijn groei te bestendigen ?

Waar leg ik nu als bedrijf de nadruk op ?

Hoe structureer ik beter zowel intern als extern mijn organisatie met een duidelijke focus.

Samen met het management heeft Semcor niet enkel een antwoord geformuleerd op bovenstaande uitdagingen, doch ook het interne proces beter gestructureerd.

Triple R  Europe: van producent naar dienstenleverancier.

Triple R Europe is de Europese verdeler van de Japanse Triple R bypass filtratie producent. Oorspronkelijk was deze technologie ontwikkeld in de jaren 60 door Triple R manufacturing Inc. gebaseerd op een Amerikaans patent geregistreerd in 1967.

Het management van Triple R europe heeft onder begeleiding van Semcor een nieuw product gecreëerd en gelanceerd:" Triple Oil care" . Hiermee positioneert het bedrijf zich niet enkel als productbedrijf doch ook als dienstenleverancier. De klanten kunnen het voordeel van Triple R ervaren zonder kapitaalinvestering. Vanuit een operationeel onderhoudsbudget wordt het werk nu vlekkeloos door specialisten uitgevoerd met een duidelijke en dadelijke ROI. Daarnaast dienden er nieuwe partnerships en distributiekanalen uitgebouwd te worden. Dit laatste werd geïmplementeerd door het operationele management van Triple R Europe.    

Belnet: technologie als core competence. 

BELNET is het Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk dat in 1993 werd opgericht binnen het Federale Wetenschapsbeleid. Met een netwerk van zeer hoge capaciteit garandeert BELNET aan de Belgische universiteiten, erkende onderzoekscentra en onderwijsinstellingen de beste mogelijkheden inzake internettoegang en gebruik van het onderzoeksnetwerk. Sinds 1995 kunnen ook overheidsdiensten en -administraties gebruik maken van de BELNET diensten.

Op dit moment hebben zo´n 550.000 eindgebruikers in meer dan 150 Belgische instellingen via BELNET internettoegang aan hoge snelheid.

Daarnaast beheert BELNET ook het Belgische internetknooppunt BNIX ("Belgian National Internet Exchange"). Dit knooppunt is een centrale infrastructuur waarmee internet service providers (ISP´s) die actief zijn op de Belgische markt verkeer met elkaar kunnen uitwisselen. Hierdoor wordt vermeden dat het verkeer tussen Belgische internetgebruikers langs het buitenland om moet verlopen.

Voor het Strategisch plan van Belnet werd er beroep gedaan op Semcor. Hierin lag de prioriteit op het brengen van een bredere visie met betrekking tot het vertalen en leveren van breedbandtechnologie. Dit gebeurde in een succesvolle workshop met zowel het management team als ook de technische specialisten van Belnet.
Klik op het logo om de website te bezoeken van onderstaande referenties.

 

"Stephan Engelen van Semcor heeft ons niet enkel begeleid in het stroomlijnen van onze visie maar ook bij de uitvoering ervan."

Guy Dehond, CEO Inventive designers.

" Dankzij de samenwerking met Stephan Engelen van Semcor zijn wij als bedrijf  van een product- naar een proactief marktbedrijf geëvolueerd."

 Klaas Bals, CTO Inventive designers.


 

Happenr

 

IOS international

 

 

Datacenter as a service

" Door Stephan Engelen en Semcor hebben wij duidelijke keuzes kunnen maken. Dit was noodzakelijk voor de richting en onze verdere toekomst als bedrijf."

Eric Demaeght, CEO Pixco.

 

 

Argon
Argon certified metris services centre