Ondernemersportefeuille moet kinderziekten overwinnen


Het Vlaams Budget voor Economisch Advies (BEA-subsidies) raakt maar niet op, bleek enige tijd geleden. Opleidingsinstituten en bedrijven wijzen met een beschuldigende vinger naar de stroeve procedure om aan deze subsidies voor advies en opleiding te komen. De aangekondigde versoepeling van BEA komt dus niets te laat. Drie punten van kritiek en hoe die zijn aangepakt.
Vlaamse kleine en middelgrote bedrijven (kmo's) kunnen sinds mei steun voor advies, opleiding en mentorship aanvragen via de website. Het budget van 47 miljoen euro was eind oktober echter nog maar voor een negende gebruikt. 'Toen in september 2005 werd aangekondigd dat de opleidingscheques zouden vervangen worden door een nieuw systeem hebben veel klanten hun opleidingsplannen uitgesteld. Pas sinds september vorig jaar is daar opnieuw een kentering in gekomen', zegt Pascal Anckaert, communicatiemanager van opleidingsverstrekker Amelior. 'Dat heeft veel te maken met de stroeve manier waarop BEA werkt.'

BEA bestaat uit vier ondernemerschapsbevorderende diensten: opleiding, advies, kennis en mentorschap. Voor die vier pijlers kunnen kleine en middelgrote ondernemingen steun aanvragen bij de Vlaamse overheid. Elke kmo kan gedurende twee jaar maximaal 5.000 euro steun krijgen waarvan het maximaal 2.500 euro per pijler mag gebruiken. De Vlaamse overheid komt voor 35 procent tussen in de kostprijs.

Maar er waren problemen met het systeem. Drie knelpunten op een rijtje.

1. Het subsidiebedrag is te laag en de aanvraag te complex

Bij de opleidingscheques, de voorganger van BEA, nam de overheid de helft van de kostprijs voor haar rekening, nu slechts 35 procent. Bovendien komen enkel nog kmo's in aanmerking. Ondernemers kunnen de steun via de website aanvragen, maar ze moeten eerst zelf een bedrag storten.
Door advies- en opleidingscheques samen te brengen in BEA en door met één website te werken, moest het systeem transparanter worden, reageert Frank Beckx, woordvoerder van Vlaams minister van Economie Fientje Moerman. 'Bovendien willen we de kans op misbruik zo klein mogelijk maken. De procedure is daardoor misschien iets complexer. Bedrijven kunnen enkel voor bestaande projecten steun aanvragen. Zo willen we hen aansporen na te denken over hun vormingsbeleid.'

1. Het subsidiebedrag is te laag en de aanvraag te complex
Bij de opleidingscheques, de voorganger van BEA, nam de overheid de helft van de kostprijs voor haar rekening, nu slechts 35 procent. Bovendien komen enkel nog kmo's in aanmerking. Ondernemers kunnen de steun via de website aanvragen, maar ze moeten eerst zelf een bedrag storten.
Door advies- en opleidingscheques samen te brengen in BEA en door met één website te werken, moest het systeem transparanter worden, reageert Frank Beckx, woordvoerder van Vlaams minister van Economie Fientje Moerman. 'Bovendien willen we de kans op misbruik zo klein mogelijk maken. De procedure is daardoor misschien iets complexer. Bedrijven kunnen enkel voor bestaande projecten steun aanvragen. Zo willen we hen aansporen na te denken over hun vormingsbeleid.'

2. De periode van drie jaar voor de aanwending van BEA-subsidies is te lang

Een bedrijf kan het subsidiegeld maar gebruiken in de twee jaar die volgen op de toekenning. Daarna volgt een wachtjaar. 'Voor bedrijven is het zeer moeilijk opleidingsbudgetten drie jaar op voorhand op te stellen. Het personeelsdepartement krijgt daarvoor vaak niet de nodige financiële ruimte. Bovendien is het ook zeer moeilijk in te schatten wat de opleidingsnoden binnen drie jaar zullen zijn. Onze klanten worden dan ook weinig bekoord door BEA', zegt Els Michiels, communicatiemanager bij Key Job Training. Het opleidingsbureau heeft de voorbije maanden de opleidingsaanvragen dan ook fors zien dalen.
'Een veelgehoorde opmerking is dat de maatregel geen rekening houdt met de noden en de behoeften van zowel de opleidingsverstrekkers als de bedrijven, de gebruikers', beaamt Paul Verschueren, directeur van de economische dienst bij Federgon. De beroepsfederatie inventariseerde de voorbije maanden alle problemen die hun leden ervoeren met het Budget Economisch Advies.
Als antwoord op de kritiek versoepelde de Vlaamse regering begin dit jaar de subsidieregeling 'Een interne evaluatie toonde inderdaad aan dat de bestaande regeling weinig flexibel is en bedrijven niet toelaat in te spelen op nieuwe uitdagingen in hun bedrijf. Daar is een mouw aangepast. Sinds 1 januari is de driejarige periode van de BEA-portefeuille ingekort tot twee jaar. Bovendien valt ook de beperking weg dat bedrijven enkel in het eerste jaar projecten kunnen indienen. Zo kunnen wijzigingen in het vormingsplan van de ondernemer nog verwerkt worden tijdens de looptijd van twee jaar', zegt Frank Beckx.
'De inkorting van de looptijd en de mogelijkheid ad hoc projecten in te dienen, is een grote stap voorwaarts', zegt Pascal Anckaert. 'Helaas de communicatie erover zeer verwarrend. De wijzigingen zijn al bekendgemaakt, maar wanneer ze van kracht worden, is onduidelijk.'

3. De website is niet gebruiksvriendelijk

Met de administratieve vereenvoudiging in het achterhoofd is BEA uitsluitend elektronisch aan te vragen. 'Niemand kan daar tegen zijn, maar de website blinkt niet uit in gebruiksvriendelijkheid. Vooral de webapplicatie die de maatregel ondersteunt, is nog steeds niet stabiel. De website waarop de aanvragen gedaan moeten worden, is weinig toegankelijk en vaak onbereikbaar, zegt Verschueren. 'Een ander pijnpunt is dat de applicatie geen opvolging van de steunaanvragen toelaat. De dienstenverstrekkers kunnen de status van de projecten die klanten indienen niet opvolgen. Zo is het zeer moeilijk na te gaan of de subsidieaanvraag aanvaard is en of de aanvragen zijn bijdrage tijdig heeft gestort'
Ook Michiels klaagt over een slechte bereikbaarheid van de website. 'E-mails worden beantwoord met een foutmelding of er is helemaal geen antwoord. Bovendien is er nergens op de website een telefoonnummer te vinden om bijkomende informatie te vragen of problemen te melden.'
Frank Beckx erkent dat er problemen zijn geweest met de website, maar die zijn verholpen. 'Wie nu een ondernemingsportefeuille wil aanvragen, slaagt daar ook in. Af en toe zijn er nog wel haperingen, maar die zijn zeldzaam. Overigens zijn we ook niet over één nacht ijs gegaan bij de lancering van de BEA-website. Alvorens die toegankelijk was, heeft een gebruikerspanel van Unizo- en Voka-medewerkers en bedrijfsleiders de website grondig getest. Met hun opmerkingen hebben we toen rekening gehouden.

Bron: De Tijd