500.000 euro voor dichten kloof technologie-ondernemerschap !

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) krijgt 500.000 euro voor haar onderwijsproject Technologisch Ondernemen. Dat probeert wetenschappelijke kennis te laten doorstromen naar het bedrijfsleven en te verzilveren in innovatieve producten en diensten. Dat is nu onvoldoende het geval, meldt de VUB.

Voor het nieuwe project werken de VUB, de Vlaamse overheid en de privésector nauw samen. Het gaat deze maand van start en loopt over een periode van drie jaar. Het kan rekenen op een financiering van 500.000 euro. De partnerbedrijven Bank Degroof, ETC, Ethias, Fundus, IBM Belgium, WTCM (het kenniscentrum voor de technologische industrie, opgericht door Agoria), Yakult en de Participatiemaatschappij Vlaanderen dragen zowel inhoudelijk als financieel bij. De Vlaamse regering kent 248.998 euro toe aan het project.

De eerste doelgroep van Technologisch Ondernemen zijn masterstudenten in de richtingen burgerlijk ingenieur en bio-ingenieur. De ingenieurs worden tijdens hun opleiding wegwijs gemaakt in het bedrijfsleven, zoals het schrijven van een businessplan, rondkrijgen van financiering en ontwikkelen van een marketingstrategie, afgestemd op specifieke technologische sectoren zoals biotechnologie, fotonica, micro-electronica en ICT.

Ook de handelsingenieurs van Solvay krijgen een opleiding. Zij kiezen voor een of meer technologische sectoren. Het project brengt technologische ingenieurs en handelsingenieurs zo veel mogelijk samen. Ze volgen samen cursussen en kunnen in gemengde groepen businessplannen schrijven. Het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie toonde aan dat de aanwezigheid van bedrijfseconomische én sectoriële expertise in het ondernemersteam van technologische starters van doorslaggevend belang is voor hun succes. De beste teams groeien in de regel organisch, langs informele weg, lang voor van een project sprake was.

Bron : De Tijd