Advies erkend door de overheid.

SemcoR is officieel erkend als bedrijfsadviseur door de overheid. Maar wat betekent dit voor U ?

Naast dit kwaliteitslogo biedt het ook aan de cliënten een financiële ondersteuning bij het inwinnen van bedrijfsadvies. Dit moet een extra stimulans zijn voor bedrijven die optimaal gebruik willen maken van hun potentieel

Vanaf 2006 worden de 4 kmo-cheques van de Vlaamse overheid vervangen door een elektronische portefeuille, de "ondernemerschapsportefeuille".

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING

De ondernemerschapsportefeuille: een nieuw, geïntegreerd instrument voor steun aan KMO's 

Op voorstel van minister van Economie Fientje MOERMAN heeft de Vlaamse Regering vandaag de ondernemerschapsportefeuille goedgekeurd. Het is een nieuw, geïntegreerd instrument, waarmee kleine en middelgrote ondernemingen via de elektronische weg een aantal diensten kunnen aankopen. Dit eenvoudige, transparante systeem, waarin iedere ondernemer een kans krijgt, komt in de plaats van de vier verschillende chequesystemen.

De ondernemerschapsportefeuille werkt zeer simpel. De ondernemer dient via de website een aanvraag in om een ondernemerschapsportefeuille te openen. Hij of zij kan kiezen voor vier verschillende diensten: opleiding, advies, mentorschap en de aankoop van kennis in Vlaamse kenniscentra.

De ondernemer betaalt tweederde van de dienstverlening zelf; de Vlaamse overheid legt éénderde (35 procent) bij.
De steun bedraagt maximum 5.000 euro. Om te vermijden dat één van de diensten overbevraagd wordt, kan in elke portefeuille slechts 2.500 euro aan dezelfde dienst besteed worden.

Om een maximum aantal KMO's toegang te geven tot de maatregel kan een onderneming slechts om de drie jaar een portefeuille aanvragen. De portefeuille kan alleen aangevuld worden tijdens het kalenderjaar waarin hij geopend is en hij blijft maximum twee jaar bestaan.

De maatregel creëert een nieuw, geïntegreerd, vereenvoudigd instrument en beperkt het aantal cheque-instrumenten van vier tot één. De ondernemerschapsportefeuille is een zeer lichte vorm van steunverlening, die KMO's over de drempel moet helpen om een beroep te doen op de voor hen meest geschikte dienstverlening, met de bedoeling hun bedrijfsvoering optimaal te professionaliseren, zegt minister Fientje Moerman. Het feit dat met de ondernemerschapsportefeuille ook kennis kan worden aangekocht, past in het beleid ter ondersteuning van de kenniseconomie en van innovatie.

persinfo: Annemie Nijs, woordvoerster van minister Moerman

22 juli 2005