Opvolger kmo-cheques blijkt ook zorgenkind


Het blijkt uiterst moeilijk bedrijven op een efficiënte manier te subsidiëren voor opleiding, advies en andere vormen van kennis. De voorbije jaren liep het telkens mis met het beleid van de Vlaamse regering. Ofwel maakten ondernemingen van de steunmaatregelen misbruik door hun prijzen te verhogen of de subsidie te gebruiken voor activiteiten die ze sowieso gingen doen. Ofwel maakte niemand van de steunmaatregel gebruik.

Dat laatste lijkt na goed vijf maanden ook het geval met BEA. Vlaamse bedrijven kunnen sinds mei steun voor advies, opleiding en mentorship aanvragen via de website www.beaweb.be. Het budget van 47 miljoen euro was eind oktober nog maar voor een negende gebruikt. Wellicht heeft dat te maken met de vrij stroeve manier waarop BEA werkt. Ondernemers kunnen op de website steun aanvragen, maar moeten eerst zelf een bedrag storten. Daarna legt de Vlaamse overheid het dubbele van dat bedrag bij. Bovendien mag een bedrijf het geld maar twee jaar gebruiken. Daarna volgt een wachtjaar, tijdens dewelke de onderneming is uitgesloten van steun.

bijsturen

Moerman zei gisteren dat de Vlaamse regering vrijdag het systeem bijstuurt. Het wachtjaar valt weg. Het wordt ook gemakkelijker tijdens de periode van twee jaar extra aanvragen voor steun te doen, iets wat nu niet kan.

De vorige, paars-groene, Vlaamse regering organiseerde de steun aan bedrijven via cheques. Het ging om cheques voor advies, durf-na-advies, opleiding en gratis opstart. Telkens was het principe hetzelfde: een kmo kreeg de cheque gratis of betaalde een fractie van de waarde ervan. Met de cheque konden dan adviseurs of opleidingscentra worden betaald.

Ook met die cheques liep het verkeerd. De gratisopstartcheque veroorzaakte zo veel rompslomp dat hij de periode om een bedrijf op te starten langer maakte. De durf-na-adviescheque was onbekend en onbemind: slechts 12 procent van het budget werd uitgegeven. De opleidingscheques belandden dan weer onvoldoende bij de kleine kmo's, voor wie ze in de eerste plaats waren bedoeld. Bovendien werden ze soms gebruikt om tijdens de opleiding de lunch te betalen. De adviescheques waren te populair. De laatste kwartalen waren ze in een mum van tijd op.

Met BEA wilde Moerman vooral dat laatste probleem oplossen. 'Een stormloop wilden we net vermijden', zei haar woordvoerder deze zomer

Bron: De tijd