" Vlaanderen Topland voor Innovatie"

"Onze goede score voor innovatie mag niet beletten dat beleid kritisch te bekijken, zegt Moerman. "

"Vlaanderen Top 5 Competitiviteit " 

In Davos in Zwitserland vergadert het World Economic Forum (WEF) op dit ogenblik. De Vlaamse minister-president, Yves Leterme (CD&V), is daar aanwezig. De Vlaamse minister van Economie en Wetenschapsbeleid, Fientje Moerman (VLD) bleef op het thuisfront. Maar ze is er ook mee bezig.

In de competitiviteitsindex van het WEF scoorde België twintigste voor het jaar 2006. In 2005 was het maar 31ste; maar sinds 2006 hanteert het WEF een nieuwe meetmethode; die verwerkt veel meer elementen van de competitiviteit: ook het onderwijs en de gezondheidszorg. ,,Typische non-profitsectoren die het hier zeer goed doen'', zegt professor Moesen.
 

Door die bijkomende elementen klom ons land op naar de 20ste plaats.

,,Nog niet schitterend'', zegt Fientje Moerman. ,,Ik hoor ondernemers en anderen daarom voortdurend klagen. Het gaat hier slecht! Mijn reflex was: zó slecht is het hier nochtans niet. Ik liet professor Wim Moesen van de KU Leuven samen met de mensen van de Vlerick Management School - die het basiswerk levert voor het WEF - narekenen wat de plaats van Vlaanderen daarin zou zijn. Het resultaat is boven alle verwachtingen: we zouden in de top vijf belanden, na Zwitserland, Finland, Zweden en Denemarken, en vóór Singapore, de Verenigde Staten en Japan.''

,,Neen, ik wil met Vlaanderen niet per se beter scoren dan België. Ik heb ook federaal verantwoordelijkheid gedragen. Maar we moeten toch weten waar we staan'', zegt Moerman.

Professor Wim Moesen zegt dat zelfvertrouwen en een juiste inschatting van zichzelf en van zijn sterkten en zwakten ook van belang zijn in de internationale concurrentiestrijd''.

,,Overigens leert die score - en daar gaat het uiteindelijk om - niet alleen waar onze goede maar ook waar onze zwakke punten zitten'', zegt minister Moerman. De goede score van Vlaanderen is onder meer te danken aan de hoge punten die het behaalde voor de onderdelen innovatie, onderzoek, onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en instellingen.

Professor Moesen zegt dat heel strikt de methodologie van het World Economic Forum gevolgd werd. ,,Voor een aantal subindicatoren hadden we Vlaamse cijfers, voor een aantal andere moesten we die ramen. Als er geen Vlaamse cijfers te vinden waren, namen we de Belgische. We hebben eerst de berekening gemaakt voor de oude index en dan de omzetting gedaan naar de nieuwe index. De minister gaat de resultaten op de website van de Vlaamse overheid zetten, zodat ze controleerbaar zijn en iedereen suggesties kan doen voor een verbetering van de meting.''

De oude meetmethode gaf België de 31ste plaats en Vlaanderen de negentiende.

Bron: Web site Fientje Moerman, De standaard-Guy Tegenbos