Belangrijke wijziging aan BEA !

Vanaf 1 januari 2007 wordt de driejaarlijkse cyclus waarmee BEA gelanceerd werd vervangen door een tweejaarlijkse cyclus.
 
Deze wijziging wordt ingevoerd om beter tegemoet te komen aan ad hoc behoeften waarmee ondernemingen geconfronteerd worden inzake opleiding, advies, kennis en mentorschap.
 
Wat betekent dit concreet?
 
De klant kan tijdens die twee jaar zowel aanvragen plaatsen als betalingen uitvoeren.
Na deze cyclus van twee jaar start een nieuwe cyclus van twee kalenderjaren.
Alle maxima blijven behouden.
 
Wat indien u al een portefeuille hebt geopend in 2006?
 
Er wordt een overgangsmaatregel voorzien.
De ondernemingen die al een portefeuille hebben geopend in 2006, behouden hun driejaarlijkse cyclus maar deze wordt flexibeler. Zij kunnen vanaf nu ook in 2007 en 2008 aanvragen plaatsen.
Zij kunnen een nieuwe tweejaarlijkse cyclus starten in 2009.
 
Wat is de uiterste datum van betaling aan de dienstverlener?
 
Alle aanvragen moeten vóór het einde van de cyclus betaald zijn. Bij het afsluiten van de tweejaarlijkse cyclus vervallen alle openstaande bedragen.
 
Bv. een portefeuille die geopend wordt in februari 2007 bevindt zich in de cyclus 2007-2008 en is actief tot eind december 2008. Een aanvraag geplaatst op 5 december 2008 in deze cyclus moet betaald zijn uiterlijk eind 2008!

Bron: Cel BEA Agentschap Economie