15.000 Euro subsidies voor innoverende kmo's

Vanaf 1 januari 2009 kunnen Vlaamse ondernemers een 'kmo-portefeuille' openen. Daarin zit jaarlijks tot 15.000 euro aan subsidies voor wie opleiding en advies wil over ondernemen, innoveren en internationaliseren.

De kmo-portefeuille vervangt de vroegere opleidings- en adviescheques, het zogenaamde Budget voor Economisch Advies (BEA).  Bestaande advies- en opleidingssubsidies gebundeld tot drie pijlers: ondernemen, innoveren en internationaliseren. De kmo-steun wordt in een kmo-portefeuille ondergebracht.

Hoe ?

De kmo-portefeuille is alleen via het internet te openen. De aanvrager moet zich eerst inschrijven bij een erkende opleidings- of adviesverstrekker. Hij kan bij éénzelfde dienstverlener aankloppen voor zowel advies als opleiding.Uiterlijk twee weken na de start van het advies- of opleidingsaanbod moet de ondernemer een subsidie aanvragen via de website. Nadat de dienstverlener de aanvraag voor de advies- of opleidingsopdracht bevestigd heeft, moet de aanvrager zijn eigen aandeel in de advies- of opleidingskosten storten via een elektronische portefeuille. Hij heeft daar 30 dagen tijd voor, vroeger was dat slechts twee weken. Vervolgens vult de overheid de portefeuille aan en kan de aanvrager de dienstverlener betalen.

De kmo-portefeuille verschilt hier en daar van het vroegere Budget voor Economisch Advies. Zo is het steunpercentage verhoogd van 35 procent naar 50 procent voor opleiding en advies over ondernemen en internationaliseren. Voor advies over innoveren wordt de steun zelfs opgetrokken tot 75 procent. Het subsidiebedrag werd ook verhoogd van 5.000 euro per twee jaar naar 15.000 euro per kalenderjaar.

Hoeveel kan uw onderneming krijgen ?

  Opleiding Advies Technologie Advies Strategisch
verkenning Internationaal advies
  ondernemen  
           
Steun % 50% 50% 75% 50% 50%
           
Steunplafond per pijler 2500 5000 10000 5000 25000
     
Max per periode 15000 25000
   
Periode  
  1 jaar

Bron: de Tijd , www.kmo-portefeuille.be