Staat U als ondernemer van een technologiebedrijf
ook voor de volgende uitdagingen ?

 

Hoe kan ik van een ontwikkelingsbedrijf naar een verkoop- en marketing organisatie evolueren ?

Hoe moet ik een volgende stap in mijn groeiproces zetten ?

Hoe kan ik onderzoek en ontwikkeling, marketing, verkoop en product management op elkaar afstemmen ?

Hoe kan ik geografisch uitbreiden ?

Met wie kan ik op een vertrouwelijke, nuchtere wijze en met kennis van zaken mijn plannen en of  uitdagingen bespreken ?

 

Semcor is een management -adviesbureau dat zich toelegt op het begeleiden en ondersteunen van technologiebedrijven doorheen hun levenscyclus, van opstart naar groei en maturiteit.

Wij stellen samen met U een plan op en begeleiden U bij de implementatie ervan.

Semcor is door de Vlaamse overheid erkend als bedrijfsadviseur in management advies voor de pijlers advies, advies internationaal ondernemen en strategisch advies.

Subsidie met Semcor !

Als innovatieve KMO kan U vanaf 01/01/09 volgende overheidsubsidies bekomen indien U met Semcor werkt :

25.000 Euro : Advies Strategisch plan Erkenningsnummer:  DV.S106161

5.000 Euro : Advies                     Erkenningsnummer:  DV.A104210

5.000 Euro : Advies Internationalisering  Erkenningsnummer:  DV.I105932